ELSektionsfällning
Elarbeten. Ofta som underentreprenör. Vi har erfarenhet från installation i fastigheter till linjearbeten upp till 30kV. Från kabel i mark till friledning.

IT
Vi installerar kabel för tele- och data-nätverk i fastigheter.

TRÄD
Vi fäller träd. Markfällning och sektionsfällning.
Röjning av ledningsgator. Vi har hjälpt flera nätbolag med röjning längs ledningsgator. Både planerade jobb och akuta arbeten vid oväder.
Avverkning och gallring.

 

Vi har ett nätverk av partners och underentreprenörer så vi kan ta både små och stora uppdrag.